RSS

Palume kõigil tutvuda laagri kodukorra ja sisekorra eeskirjadega juba kodus!


Laagri kodukord ja sisekorra eeskirjad:

1. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine on rangelt keelatud.

2. Koos rühmaga teedel liikudes tuleb järgida ettevaatusabinõusid.

3. Suplemine toimub  ainult  rühma ja kasvatajatega koos ning ettenähtud kohas. Ilma kasvatajate järelvalveta on ujumine rangelt keelatud.

4. Vees kasvatajatest/ettenähtud ujumisalast sügavamale minek on laste ohutuse huvides rangelt keelatud.

5. Peale igat sööki viib iga laps ise oma nõud ettenätud kohta. Toitu tõstetakse ette nii palju,

kui soovitakse ära süüa. Lubamatu on toiduga sodimine.

6. Iga laps vastutab oma toa ja asjade korrashoiu eest. Hoian toa ja WC/dušširuumi korras.

7. Prügi kogutakse prügikottidesse. Oma järel hoitakse puhtust.

8. Ruumidest lahkudes kustutatakse tuled (ka WC, üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena).

9. Laagri üritustest võtavad kõik laagerdajad osa.

10. Kasutatud meisterdamise vahendid või spordivahendid viiakse mängu lõppedes omale kohale tagasi. Asju hoitakse hästi.

11. Lillepeenardel käimine on keelatud.

12. Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha, väärisesemete ja telefonide eest.

14. Igaüks hoiab oma asju hoolikalt.

15. Kõik on üksteisele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistate üksteist.

16. Kui on mure, siis räägi kasvatajaga! Alati saab probleemile lahenduse leida. Oma murest tuleb julgelt rääkida.

17. Öörahu on puhkeaeg. Sel ajal ei ole lubatud tubadest väljumine (välja arvatud WC minek), karjumine ja ringijooksmine. Austame üksteist.

18. Teiste laagerdajate isiklike asjade puutumine/varastamine on rangelt keelatud. Kõik rikutud/soditud/varastatud ja lõhutud laagri vahendid (ka toa mööbel, aknad, uksed, toidunõud, spordivahendid, jmt) või teise laagerdaja asjad tuleb lapsevanemal asendada,  kinni maksta või remontida.

19. Tubakas, alkohol ja muud "rohud" on laagris lubamatud.

20. Kodukorra korduvad tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile laagri tuusiku maksumust ei kompenseerita.

21. Laagrisse ei võeta erivajadustega lapsi (vaimne- või füüsiline puue, ADHD, depressioon,jne). Kuna need lapsed vajavad erihooli mida meie laager ei paku. Laagril on õigus erivajadustega laps laagrist koju saata, tuusiku maksumust ei kompenseerita.

22. Laagril on õigus laps laagri nimekirjast eemaldada või mitte vastu võtta juhul kui lapsevanem või hooldaja ei nõustu laagri eeskirjade ja tingimustega.

23. Kui laps lahkub laagrist enne vahetuse lõppu, siis tuusiku maksumust ei kompenseerita. Laagri kohta ei saa laagri toimumise ajal edasi anda uuele lapsele. Lapse haigestumisel laagri ajal laagrituusiku tasaarveldamist ei toimu. Laagri maksumus jääb samaks.